🎭Deze oerpijn is niet op te lossen. Je kan die alleen onderzoeken.

We worden allemaal geboren met een oerpijn.

  • Ik heb het niet over dat gevoel in de ochtend als je wekker is gegaan en je last hebt van de de ondraaglijkheid van het opstaan.
  • Of dat je een hand opsteekt na een grandioze prestatie en je collega die hand niet beantwoordt met een klap, omdat die te druk is met zichzelf.

Nee.

Ik heb het over een oerpijn die teruggaat naar het begin van de mensheid.

Je kan er niet voor vluchten. Je kan er niet aan ontsnappen.

Het is er en het enige wat je kan doen, is die onderzoeken.

Deze oerpijn wordt uitgebreid omschreven in het begin van de Bijbel.

Het moment dat Adam en Eva uit het hof van Eden werden getrapt.

Je weet wel. Toen Adam en Eva een hap van de verboden vrucht namen, werden ze bewust van goed en kwaad en hun naakte lichamen en toen moesten ze het paradijs verlaten.

Vergis je niet over hoe metaforisch dit verhaal is.

Het verhaal gaat over het begin van ons bewustzijn. Het moment dat de mens zijn onschuld verloor.

Volgens de christelijke traditie zijn we als zondaars geboren.

Maar het verhaal van Adam en Eva en de slang komt in meer tradities voor in andere versies. We zijn niet als zondaars geboren. Het gaat erover dat we bewust zijn van het leven en dat is een enorme last.

Je bent je bewust van jezelf, omdat je weet dat je sterft.

Dit heet dualiteit.

  • Man en vrouw.
  • Goed en kwaad.
  • Bestaan en niet bestaan.
  • Bewust en onbewust.
  • Lichaam en geest.
  • Hemel en aarde.
  • Leven en dood.

We zijn allemaal bewuste wezens en dat brengt tal van inzichten naar boven:

Ik weet dat ik denk.
(Heel vermoeiend.)

Ik weet dat ik besta.
(Wat te doen met mijn tijd?)

Ik weet dat jij bestaat.
(Hoe houd ik het beste rekening met je?)

Ik weet dat ik ga sterven.
(En dat maakt me angstig.)

Hoe meer je hierover nadenkt, hoe heftiger het wordt.

We willen de wereld waarin we leven begrijpen én grip krijgen op onszelf.

Het grote mysterie van het bestaan.

Je kan je verdoven. Je kan in jezelf gaan geloven. Je kan jezelf volledig wegcijferen voor een ander. Je kan iemand op een groot voetstuk plaatsen. Je kan het zoeken in religie. In kunst. In politiek.

Allemaal manieren om die pijn te verdoezelen.

Doe dat nou niet.

Er hoeft niets opgelost te worden. Begrip is het enige wat nodig is.

Hoe beter we onze gedachten, gevoelens en motieven begrijpen, hoe dragelijker het leven wordt.

Wat geeft het?

Begrijp jezelf en de wereld.

Daarom zeg ik je: schrijf.

De meest inzichtgevende manier om je jezelf en de wereld te begrijpen, is via inkt.

Als je er klaar voor bent, kan Tomson Darko je helpen:

1) 5 (micro) lessen voor de overdenker om je gevoelens beter op papier te zetten op schrijfjegevoelensop.nl

2) Schrijf in drie weken een kort verhaal onder mijn supervisie.

3) Als je het aandurft: Schrijf in zes weken drie korte verhalen. Tussendoor mail ik je elke dag de regels van minimalistisch schrijven.