Mesoles: Hoe korter, hoe niet-simpeler je bent

Wat is er erger dan dat je tekst niet begrepen wordt?

Precies.

Dat die überhaupt niet gelezen wordt.

Ik verbaas me er nog steeds over dat studenten op de universiteit een scriptie van 30 pagina’s in moeten leveren vol formele taal, lange zinnen en gortdroge informatie.

Ik snap het wel. Als je korte zinnen gaat schrijven, maak je de tekst simpeler.

Als de tekst simpel lijkt, lijk jij simpel.

Het laatste wat we willen, is simpel overkomen. Dus verhullen veel mensen de boodschap met extreem ingewikkelde taal.

Juristen zijn er een kei in.

Je denkt dat je er voor gestudeerd moet hebben om een juridische tekst te begrijpen. Maar dat is wat die hele beroepsgroep jou wijs wil maken.

Als zij eens hun teksten in kortere zinnen zouden omschrijven en simpele woorden zouden gebruiken, dan snapt opeens iedereen de algemene voorwaarden. Dan kan je jezelf verdedigen voor de rechter!

Je wil niet weten hoe vaak ik in mijn kantoorleven ruzie heb gemaakt met juristen.

Die beweren dat het ene woord een andere betekenis heeft dan het andere.

Onzin.

Neem nou deze juridische zin.

‘Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.’

Is de boodschap echt anders dan deze?

‘We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen.’
(uit de algemene voorwaarden van Coolblue)

Precies.

Schrijf kortere zinnen. Gebruik makkelijke woorden.

We denken dat het in het leven draait om gelijk krijgen.

Je bent geen verwarde puber meer, toch?

Het gaat erom dat je begrepen wordt.

Dat je moeite doet om andermans standpunt te snappen en dat je ruimte krijgt om dat van jezelf te verwoorden.

Hoe helderder je dat vertelt, hoe meer begrip je opwekt.

Korte zinnen en simpele woorden zorgen voor duidelijkheid.

We weten dan precies wat je bedoelt. Dat geeft vertrouwen.

De belangrijkste voorwaarde in relaties tussen mensen. Tussen mens en artiest. Tussen mens en bedrijf.

VERTROUWEN.

Algemene voorwaarden vol juridisch jargon wekken angst en argwaan op.

Ik snap dit niet. Wat willen jullie nou van me?

Dat is precies wat ze willen. Want het is net als in het casino. Het casino wint altijd. Als het er zo helder staat dat alles in hun voordeel is en niet in dat van jou…

Revolutie.

Maar jij kan ook winnen. Door niet hun tactiek te volgen. Maar juist het tegenovergestelde te doen.

Hoe duidelijker je schrijft, hoe liever mensen je teksten lezen. Hoe eerder ze jouw boodschap geloven.

Jij wint nu ook.

En…

Korte zinnen en eenvoudige woorden dwingen je goed na te denken over wat je nou wil zeggen.

Daardoor wordt de boodschap nog helderder.

Mensen die in heldere taal iets ingewikkelds uitleggen, zijn de ware genieën.

Kan je je nog herinneren dat het boek Gijp de NS publieksprijs won?

Al die literaire schrijvers die jarenlang hadden zitten bloeden voor een werkje zagen de prijs aan hun neus voorbij gaan.

Naar een luie ex-voetballer die zijn leven had laten optekenen door Michel van Egmond.

Van Egmond is de koning van de korte zinnen én rake beschouwingen.

Zijn boeken zijn ultiem vermaak op een zaterdagmiddag in de schaduw in een park.

Je verveelt je geen moment.

Romans vol literaire volzinnen zijn op zijn tijd ook leuk. Begrijp me niet verkeerd. Maar je wordt niet in hypnose gebracht. Eerder in slaap gesukkeld.

Hypnose is dat je je nergens meer bewust van bent, behalve de woorden op papier. Je blijft verder lezen terwijl je tijdsgevoel verdwijnt en je zelfs niet meer opmerkt wat er om je heen gebeurt.

Ingewikkelde boeken maken je hoofd en je ogen moe. Dan leg je na drie bladzijden het boek opzij en doe je de ogen dicht om te dutten. Of nog erger: je pakt je telefoon om daar berichtjes op te lezen.

Daarom.

Leg de rode loper uit.

Juist in deze tijd.

Die telefoon is gemaakt om ons af te leiden en dat doen ze. De hele dag door.

We zijn in competitie met dopaminerushjes van dat apparaat.

Het maakt niet uit wat je schrijft.

  • Een e-mail naar je manager.
  • Een kort verhaal.
  • Een Instagram-caption.

Zorg dat je gelezen wordt. Zorg dat je begrepen wordt. Wek vertrouwen op.

Laat de rest van de wereld de jurist spelen. Laat de rest van de wereld denken dat ingewikkelde taal iets over hun genialiteit zegt.

Maar niemand leest hun verhalen uit.

Ze zijn gedoemd om vergeten te worden.

JIJ NIET.

Jij wordt herinnerd.

Want…

Besef dit echt goed.

Ik druk het je op het hart.

Niemand heeft in de gaten dat je korte zinnen gebruikt en makkelijke woorden schrijft. Want niemand leest als een analyticus.

Mensen lezen om een tekst te begrijpen.

Daar zal jij om herinnerd worden.

Om dat wat je te vertellen had.

Deze tekst komt uit mijn vijfdaagse mail. Elke donderdag en vrijdag ga ik de diepte in via micro, meso en makrolessen. In mijn microlessen vertel ik in 350 woorden (of minder) hoe je van je tragedie kunst maakt. In mijn meso-lessen vertel ik je in 1000 woorden of minder hoe je dat doet. In mijn macro-lessen is er geen plafond: alleen maar persoonlijke verhalen en kwetsbaarheid hoe ik dat deed.

Zoals het vervolg op deze tekst. Mijn grootste teleurstelling ooit op kantoor…. Toen ik probeerde het leven makkelijker te maken van duizenden mensen. Door korte zinnen te schrijven. Maar het ging mis. Flink mis. Mijn gezicht loopt er nog rood van aan.

→ Ik werd vernederd toen ik ging uitleggen dat je korte zinnen moet schrijven